Παράνομο linking...

Έχετε συνδέσει ποτέ κάποιο video από το youtube.com στο blog σας; Σας έχει απασχολήσει ποτέ αν είναι παράνομο αυτό;
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο είναι πιθανόν παράνομο και δεν αποκλείεται να δούμε στο μέλλον περισσότερες ανάλογες υποθέσεις.
Προς γνώση... και συμμόρφωση(;)

No comments: