Καθαρό CSS με CleanCSS

Ένα πολύ χρήσιμο εργαλειάκι για να καθαρίζετε και να βελτιστοποιείτε τον css κώδικά σας. Ιδιαίτερα χρήσιμο όταν κάποιο css είναι γραμμένο σε μία γραμμή.
CleanCss

No comments: